Media vs education

Organizers

Organizers:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Rzeszowski
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Commitee:
dr hab. Natalia Walter
dr Agnieszka Iwanicka

Members:
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski
prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski
prof. URz dr hab. Marta Wrońska
prof. URz ks. dr hab. Janusz Miąso
prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak
prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
prof. UW dr hab. Marlena Plebańska
prof. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer
prof. APS dr hab. Maciej Tanaś
prof. UAM dr hab. Paweł Topol

Organizing committee:
dr hab. Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka, dr inż. Mariusz Kąkolewicz, dr Anna Michniuk, mgr Agata Rataszewska, mgr Agnieszka M. Barwicka, mgr Rafał M. Socha