Strona główna

Zapraszamy do udziału w dziesiątej, jubileuszowej konferencji z cyklu:

Media a edukacja

Człowiek – mediakreator

Konferencje te organizowane są w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną – kształtowaniem umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z mediów oraz tworzenia i nadawania komunikatów medialnych.

Kiedy i gdzie?
Termin: 17-18.09.2018
Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, Collegium F. Znanieckiego (bud. E)

Tematyka konferencji:
Tegoroczną konferencję pod hasłem: “Media a edukacja. Człowiek  mediakreator” pragniemy tematycznie odnieść do roli człowieka zanurzonego w świecie mediów. Czy jest on kreatorem rzeczywistości medialnej, jej biernym odbiorcą czy może mediasterowną marionetką? Czy potrzeba współtworzenia przestrzeni medialnej zmienia się wraz z wiekiem lub doświadczeniami? Kim staje się człowiek w obliczu sztucznej inteligencji? Jak wygląda jego edukacja? Czy wreszcie – jakie znaczenie dla uczenia się ma tworzenie komunikatów medialnych?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, pragniemy włączyć prelegentów w jeden z następujących obszarów tematycznych:

 • Człowiek jako aktywny twórca rzeczywistości medialnej
 • Młodzież w społeczności online (kształtowanie tożsamości, kreatywność, zachowania w obliczu cyberzagrożeń)
 • Edukacyjna wartość informacji w medialnej przestrzeni fake newsów i pseudonauki
 • Edukacja informatyczna (dziecięce programowanie, robotyka dla najmłodszych, kompetencje informatyczne młodzieży)
 • Medialne wspomaganie współczesnej instytucji edukacyjnej (oświatowej): dydaktyka, administracja, ergonomia
 • Szkoła w ławce czy poza nią? (edukacyjna rola mediów, cyberprzestrzeń jako obszar edukacyjny, cyborgizacja i sztuczna inteligencja w edukacji, edukacja w cyberparkach, big data w edukacji)
 • Społeczna rola nowych mediów (wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie)
 • Promocja i coaching
 • Metodologia badań nad edukacją medialną.

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych oraz w sekcjach tematycznych, przewidziano:

 • sesję plakatową w przypadku dużej liczby zgłoszeń,
 • zwiedzanie Poznania (przejazd tramwajem turystycznym z przewodnikiem, zwiedzanie przez uczestników ICHOT Brama Poznania, jako przykładu wykorzystania multimediów w interpretacji dziedzictwa),
 • Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (sprawozdawczo-wyborcze)
 • uroczysty bankiet.