Media a edukacja

Program

Program do pobrania

14.03.2024, czwartek (link)
9:00 uroczyste otwarcie konferencji
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
prof. UAM dr hab. Natalia Walter
Sekcja 1 Link Sekcja 2 Link
9:30-11:00
Sekcja 1a: Moderatorki:
prof. UwB dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk,
prof. UAM dr hab. Agnieszka Iwanicka
Sekcja 2a: Moderatorki:
prof. APS dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. UAM dr hab. Natalia Walter
11:20-12:50
Sekcja 1b: Moderatorki:
prof. UWM dr hab. Marzenna Nowicka, dr Anna Michniuk
Sekcja 2b: Moderatorzy:
dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, dr Mariusz Przybyła
przerwa lunchowa
13:20-14:50
Sekcja 1c: Moderatorki:
prof. AFiB Vistula dr hab. Marlena Plebańska, prof. UAM dr hab. Agnieszka Iwanicka
Sekcja 2c: Moderatorzy:
prof. APS dr hab. Marek Siwicki, mgr Agata Rataszewska
15:10-16:40
Sekcja 1d: Moderatorki:
dr Milena Kindziuk, prof. UAM dr hab. Natalia Walter
Sekcja 2d: Moderatorzy:
dr Anna Róża Makaruk, dr Mariusz Przybyła
15.03.2024, piątek
9:00-10:45
Sekcja 1e: Moderatorzy:
prof. UJ dr hab. inż. Łukasz Tomczyk, prof. UAM dr hab. Agnieszka Iwanicka
Sekcja 2e: Moderatorki:
prof. UJK dr hab. Anna Kieszkowska, dr Anna Michniuk
11:00-12:30  
Sekcja 1f: Moderatorzy:
dr Sylwia Galanciak, prof. UJ dr hab. inż. Łukasz Tomczyk
Sekcja 2f: Moderatorzy:
prof. SGGW dr hab. Agnieszka Kampka, dr Mariusz Przybyła
przerwa lunchowa
13:00-14:30
Sekcja 1g: Moderatorzy:
prof. APS dr hab. Marek Siwicki, mgr Agata Rataszewska
 
14:45 Zakończenie konferencji

14.03.2024, czwartek

9:00 uroczyste otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Prof. UAM dr hab. Natalia Walter

9:30-11:00

Sekcja 1a:

Moderatorki: prof. UwB dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, prof. UAM dr hab. Agnieszka Iwanicka

prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Hakerzy mózgu i ich „edukacyjne” rekomendacje

dr hab. Anna Granat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wróćmy do źródła – nabywanie wiedzy za pośrednictwem mediów

prof. UwB dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Uniwersytet w Białymstoku, Dobrostan informacyjny dzieci i młodzieży we współczesnej przestrzeni cyfrowej – ujęcie edukacyjne

dr Anna Michniuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Maria Faściszewska, Uniwersytet Gdański, Media cyfrowe w polskim gabinecie logopedycznym – raport z badań własnych

dr Michalina Kasprzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zastosowanie mediów cyfrowych w edukacji polonijnej

Sekcja 2a:

Moderatorki: prof. APS dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. UAM dr hab. Natalia Walter

prof. US dr hab. Elżbieta Perzycka-Borowska, Uniwersytet Szczeciński, Generatywna sztuczna inteligencja w służbie edukacji – przypadki zastosowań i refleksje

prof. APS dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, dr Miłosz Wawrzyniec Romaniuk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Sztuczna inteligencja w pracy studentów i nauczycieli akademickich

prof. UKSW dr hab. Józef Kloch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Koniec edukacji? Nieusuwalność etyki korzystania z AI w procesie studiów uniwersyteckich

dr Alicja Baum, dr Maria Trzcińska-Król, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Sztuczna inteligencja w percepcji i doświadczeniach studentów uczelni pedagogicznej

mgr Przemysław Witkowski, Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Sztuczna inteligencja w edukacji: Chat GPT jako potencjalne zagrożenie w edukacji na przykładzie Polski i Włoch

11:20-12:50

Sekcja 1b:

Moderatorki: prof. UWM dr hab. Marzenna Nowicka, dr Anna Michniuk

prof. UWM dr hab. Marzenna Nowicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Doświadczenia rodziców w stosowaniu programów kontroli rodzicielskiej w internecie

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Higiena cyfrowa w korzystaniu z urządzeń ekranowych w wieku nastoletnim i jej wpływ na rozwój młodzieży

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. UJ dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, Uniwersytet Jagielloński, Młodzi dorośli wobec dezinformacji. Katalogi i rzeczywiste profile kompetencji cyfrowych – prezentacja autorskich wyników badań

mgr Maciej Polcyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Perspektywy ograniczania dezinformacji medialnej

dr Maciej Saskowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Netykieta jako zbiór zasad cyfrowej komunikacji

mgr Aleksandra Konieczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Interakcje paraspołeczne jako wyzwanie dla medioznawców oraz edukatorów

Sekcja 2b:

Moderatorzy: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, dr Mariusz Przybyła

mgr Wiktoria Sudoł, Uniwersytet Rzeszowski, Sztuczna inteligencja jako dystrofia w procesie pozyskiwania informacji

dr Beata Kuźmińska-Sołśnia, dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Katedra Pedagogiki, Rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli w Polsce i na Słowacji w czasach sztucznej inteligencji

mgr Maria Dworzycka, Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Sztuczna inteligencja w edukacji polonistycznej

lic. Aleksandra Piwowarczyk, Uniwersytet Warszawski, Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w kreowaniu i budowaniu marki osobistej na LinkedInie

mgr Ewa Duda-Maciejewska, Collegium Civitas, Nuda – zwalczać czy pokochać? Przestrzeń nudy jako alternatywa dla przebodźcowanego świata współczesnej młodzieży

przerwa lunchowa

13:20-14:50

Sekcja 1c:

Moderatorki: prof. AFiB Vistula dr hab. Marlena Plebańska, prof. UAM dr hab. Agnieszka Iwanicka

prof. AFiB Vistula dr hab. Marlena Plebańska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, STEAM – sposób na edukację przyszłości

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Ośrodek Badań nad Mediami IFP, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Cyfrowy uczeń a pokolenie alfa. W stronę „kolaboratywnych” metod badań kompetencji medialnych 4.0

dr Dorota Gawlik, dr Alina Stosor, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Filia w Rybniku, Smartfon w szkole – szansa czy zagrożenie?

mgr Maurizio Turchi, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Edukacja medialna i edukacyjna analiza transakcyjna. Możliwości i narzędzia w analizie problematyki komputeryzacji procesu kształcenia

mgr Patrycja Mika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Edukacyjne zastosowanie mediów cyfrowych w kontekście pedagogiki slojd

dr inż. Wioletta Sołtysiak, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Edukacyjne zastosowania mediów cyfrowych. W pracowni wirtualnej rzeczywistości

Sekcja 2c:

Moderatorzy: prof. APS dr hab. Marek Siwicki, mgr Agata Rataszewska

prof. APS dr hab. Marek Siwicki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Tam gdzie wozacy jadali króliki. Dzieciństwo (nie tylko) w rytmie wi-fi

dr Joanna Dziekońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Obrazy hybrydowego dzieciństwa a wizje dzieciństwa tworzone przez dorosłych wychowanych w erze przedcyfrowej – wyniki badań z udziałem dzieci

dr Michał Szyszka, Akademia WSB, Media w polskiej szkole – prezentacja badania

dr Tomasz Szwed, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu, Jak nauczyciele matematyki traktują narzędzia ICT. Raport z badań jakościowych

dr Monika Rebizant, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Minecraft jako wirtualne środowisko uczenia się – perspektywa rodziców

mgr Piotr Klimczyk, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, Zastosowanie gier wideo w procesie wychowawczym – propozycja tytułów

15:10-16:40

Sekcja 1d:

Moderatorki: dr Milena Kindziuk, prof. UAM dr hab. Natalia Walter

dr Milena Kindziuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Profil na Facebooku Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” jako forma edukacji na rzecz osób w śpiączce

dr Katarzyna Ciszewska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Blogi jako źródło wiedzy o przeżyciach chorych – analiza kategorialna narracji osób z SMA

dr Ewa Kos, Uniwersytet Łódzki, Rola social mediów we wspieraniu i towarzyszeniu rodzicom dzieci z mutyzmem wybiórczym

mgr Denys Savchenko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziennikarze i sportowcy z niepełnosprawnością: jak pierwsi piszą, a drudzy postrzegają

dr Renata Malesa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Działania na rzecz kształcenia kompetencji cyfrowych seniorów – potencjał bibliotek

Sekcja 2d:

Moderatorzy: dr Anna Róża Makaruk, dr Mariusz Przybyła

prof. UAM dr hab. Joanna Szafran, dr Anna Cwojdzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Życzliwość w cyfrowym świecie: czynniki kształtujące postawy życzliwe młodego pokolenia – doniesienie z badań

dr Izabela Gątarek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wirtualna obecność, czyli o nowym wymiarze relacji

lic. Natalia Firek, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Media cyfrowe jako stały element życia współczesnego człowieka

dr Anna Róża Makaruk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w rozwijaniu zdolności społecznych

dr Kalina Kukiełko, Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński; Stowarzyszenie POLITES, Samorząd szkolny, samorządność i poszukiwanie wspólnoty

dr Anna Gulczyńska, dr Marta Gębala, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wparcie dla wspierających – w trosce o dobrostan

15.03.2024, piątek

9:00-10:45

Sekcja 1e:

Moderatorzy: prof. UJ dr hab. inż. Łukasz Tomczyk, prof. UAM dr hab. Agnieszka Iwanicka

prof. UJ dr hab. inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Cyfrowo Bezpieczny Nauczyciel

prof. UAM dr hab. Agnieszka Iwanicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zachowania ryzykowne nastolatków online

dr Rafał Jakub Pastwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Edukacja cyfrowa i edukacja do komunikacji w kontekście przeciwdziałania przemocy i przemocy w sieci

mgr Monika Kiszka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zagrożenia dla rozwoju dzieci wynikające z rozwoju technologii informacyjnych

dr Karol Sudewicz, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Budowanie relacji w multimedialnym społeczeństwie – wyzwaniem współczesnej pedagogiki

dr Beata Maj, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Nowe media a komunikacja interpersonalna w rodzinie

dr Ewa Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski, Rola rodziny w wychowaniu medialnym dziecka

Sekcja 2e:

Moderatorki: prof. UJK dr hab. Anna Kieszkowska, dr Anna Michniuk

dr Anita Karyń, Uniwersytet Szczeciński, Media cyfrowe a praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

prof. UJK dr hab. Anna Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świat wirtualny a zdrowie psychosomatyczne dzieci i młodzieży

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, dr Radosława Kompowska-Marek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Arteterapia z użyciem multimediów we wspieraniu współczesnej młodzieży

mgr Natalia Martenka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Rozwoju Dziecka” w Szczytnikach, Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow wsparciem w terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Joanna DiPietro, PACE Enterprises Organization, Umiejętności życiowe przed podjęciem pracy dla młodzieży niepełnosprawnej pozaszkolnej, w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej

dr Damian Gałuszka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, O potrzebie holistycznej edukacji medialnej osób starszych na przykładzie silver gamingu

dr Iwona Grodź, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami/Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Moc dawki wizualnej? Streaming – jakość vs uwaga = edukacja!

11:00-12:30

Sekcja 1f:

Moderatorzy: dr Sylwia Galanciak, prof. UJ dr hab. inż. Łukasz Tomczyk

dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Sztuczna inteligencja w edukacji – wróg czy przyjaciel?

dr Sylwia Galanciak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Każdemu według potrzeb – technologie cyfrowe w ocenianiu kształtującym

dr Dorota Michalska-Sieniawska, Politechnika Koszalińska, Godność człowieka w obliczu edukacji zdalnej

mgr Maria Janeczko-Janicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mediacja rówieśnicza online jako narzędzie rozwiązywania konfliktów eskalujących w świecie realnym i wirtualnym

mgr Eryk Pająk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Blaski i cienie edukacji zdalnej w opiniach osób z różnych grup wiekowych

dr Jadwiga Oleksy, Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Edukacja zdalna w klasach I-III szkoły podstawowej z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli – założenia pedagogiczne a rzeczywistość szkolna

Sekcja 2f:

Moderatorzy: prof. SGGW dr hab. Agnieszka Kampka, dr Mariusz Przybyła

prof. SGGW dr hab. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski, Czy pojedynczy głos ma znaczenie – reakcje użytkowników mediów społecznościowych na świadectwo

lic. Ewa Karpińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Porównanie zasięgów placówek uniwersyteckich, szkolnych i edukatorów na platformie TikTok- case study

dr inż. Agata Waszek, Akademia Zamojska, Influenserzy (nie)korzystny wpływ na młodzież

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, mgr Julitta Dębska, Uniwersytet Łódzki, Związki romantyczne w erze mediów cyfrowych

Koło naukowe MEDIOcratum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stare treści w nowych odsłonach – służebność nowych technologii. Projekt MEWA

dr Mariusz Przybyła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Baśnie na przestrzeni lat – wzmocnienia multimedialne

przerwa lunchowa

13:00-14:30

Sekcja 1g:

Moderatorzy: prof. APS dr hab. Marek Siwicki, mgr Agata Rataszewska

lic. Paweł Witkowski, Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum, Porwane umysły. Czy edukacja jest lekarstwem na odzyskanie uwagi dzieci i młodzieży?

mgr Agnieszka Michel, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Edukacyjna rola mediów cyfrowych z perspektywy reguły społecznego dowodu słuszności

lic. Anna Grabowska, Uniwersytet Jagielloński, E-learning, edukacja sieciowa i konektywizm. Wykorzystywanie mediów cyfrowych w procesie przekazywania wiedzy

dr Karolina Podlewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Media cyfrowe jako przestrzeń kształtowania świadomości dziedzictwa w grupie dziedziców. Przykład dziedzictwa Jana Pawła II

mgr Damian Koper, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rola społeczna mediów cyfrowych w orędziach papieża Franciszka z okazji Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu

mgr Victoria Leszczyńska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rola mediów społecznościowych w procesie edukacji politycznej młodzieży

lic. Małgorzata Durmaj, Uniwersytet Jagielloński, Kolektywizm czy indywidualizm? Analiza funkcji „Fanrooms” w aplikacji Fandelo

mgr Paulina Wierzchowiecka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Społeczna rola kultury kulinarnej przekazywanej za pośrednictwem mediów

Zuzanna Kolbus, Uniwersytet Łódzki, Rola Instagrama i polskich twórców instagramowych w procesie uczenia się języka włoskiego jako obcego

15:15 – zakończenie