Media a edukacja

Program

Program ramowy

20 kwietnia 2023

około godziny 13:30 – rozpoczęcie konferencji oraz wykłady wprowadzające: prof. dr hab. Zbyszko Melosika oraz prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz życzenia z okazji 80-tych urodzin prof. dr hab. Wacława Strykowskiego, jednego z prekursorów pedagogiki i edukacji medialnej w Polsce

14:15 część poświęcona dobrostanowi cyfrowemu oraz wyzwaniom wynikającym z ciągłego dostępu dzieci, młodzieży i dorosłych do mediów cyfrowych

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agata Łuczyńska, Fundacja Szkoła z Klasą

15:10 przerwa lunchowa

15:40 część poświęcona możliwościom dydaktycznym z wykorzystaniem mediów cyfrowych, tj. otwarte zasoby edukacyjne, narzędzia dla nauczycieli.

dr Anna Michniuk/Ciocia Ania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Czetwertyńska, Centrum Cyfrowe

Agnieszka M. Barwicka, DigiSEL

16:30 część poświęcona sztucznej inteligencji: możliwości, wyzwania, wątpliwości

prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zbigniew Karwasiński, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

17:10 technologie w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Katarzyna Łuszczak, ATABI

17:30 – spacer po ogrodzie botanicznym

18:00/18:30 – bankiet/uroczysta kolacja (Restauracja Dąbrowskiego 42, Poznań)

21 kwietnia 2023

9:30 – in memoriam Profesora Janusza Morbitzera (film) + wystąpienia plenarne

11:00 – obrady w sekcjach

14:00 – obiad