Media a edukacja

Program 2020

Zaplanowaliśmy konferencję w następujący sposób:
dzień 1 (9.12): wykłady popularyzacyjne oraz warsztaty dla naukowców i nauczycieli;
dzień 2 (10.12): wystąpienia tematyczne uczestników naukowych konferencji (do wysłuchania wystąpień zapraszamy wszystkich uczestników konferencji).

Program:

9 grudnia 2021, platforma Microsoft Teams link

14:00 Przywitanie gości: prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Uroczyste otwarcie konferencji

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Media, pandemia i relacje społeczne

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych

Sesja plenarna

14:30 prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czy da się budować wartościowe relacje online?

15:15 prof. UW dr hab. Marlena Plebańska, Uniwersytet Warszawski
STEAM-owa przestrzeń edukacji i relacji

16:00 mgr Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021
Relacje w onlajnach, czyli jak budować więzi z wykorzystaniem technologii?

16:4517:00 przerwa

17:0018:00

Warsztaty online (MS Teams) dla nauczycieli i innych osób zainteresowanych tematyką (do wyboru jeden warsztat):

1. Przestrzenie edukacyjne a przestrzeń budowania relacji (prowadzący: Adam Perzyński)
2. Myśl jak inżynier w Laboratoriach Przyszłości STEM (prowadzący: Adrianna Szofer, Zbigniew Karwasiński, Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS)

3. Jak stworzyć wideolekcję i jak udostępnić ją uczniom (prowadzący: Dawid Łasiński „Pan Belfer”)
4. Proste pomysły na STEAMowe zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (prowadząca: Beata Frankiewicz, Klanza)
5. Otwarte zasoby edukacyjne – gdzie szukać inspiracji? (prowadząca: dr Anna Michniuk, Zakład Edukacji Medialnej)

10 grudnia 2021: Wystąpienia tematyczne, platforma MS Teams

9:00 Przywitanie uczestników konferencji: prof. UAM dr hab. Natalia Walter  

Sesja plenarna link

moderatorzy: prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski, prof. UAM dr hab. Natalia Walter

 1. Prof. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Mądrość i odpowiedzialność jako szczególne wartości epoki antropocenu 
 2. prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/Ośrodek Badań nad Mediami IFP„Relacyjność” kompetencji medialnych dziecka: aspekt poznawczy, afektywny, społeczny 
 3. prof. UWM dr hab. Marzenna Nowicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Relacje podczas edukacji zdalnej – dziecięce doświadczenia okołopandemijne 
 4. prof. UAM dr hab. Natalia Walter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PoMOOC na czas. O doświadczeniach z wdrażania kursu e-learningowego dla nauczycieli 

10:20 – koniec sesji plenarnej  

10:30 – początek obrad w sekcjach  


10:30 – 11:45 

Sekcja 1 link

Kompetencje cyfrowe i zastosowanie mediów w edukacji, moderatorzy: dr Anna Michniuk, mgr Katarzyna Bartkowiak

 1. dr Grzegorz D. Stunża, Uniwersytet Gdański / Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Przyszłość relacji. Metawers, sztuczna inteligencja, edukacja międzyplanetarna… 
 2. dr Tomasz Przybyła, lic. Maria Duszczak, mgr inż. Agnieszka Kruszwicka, lic. Weronika Rochatka, prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zastosowania neurofeedbacku w edukacji: Między technoeuforią a neuromitologią 
 3. dr hab. Agnieszka Iwanicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Czy powinniśmy obawiać się rosnącej popularności portali społecznościowych wśród dzieci? 
 4. dr Anna Michniuk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zastosowanie mediów w edukacji na przykładzie przedszkoli i szkół działających w Akureyri (Islandia)  

11:45 – 12:00 przerwa 

12:00 – 13:45 

 1. prof. UAM dr hab. Renata Michalak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Relacja edukacyjna w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli na przykładzie szkół ćwiczeń. Perspektywa badawcza 
 2. dr inż. Łukasz Tomczyk, University of Macerata, Italy, Kompetencje cyfrowe wśród przyszłych kadr pedagogicznych – próba definicji i przegląd polskich wyników badań 
 3. mgr Katarzyna Bartkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektorze! Zrób SELFIE! Ewaluacja kompetencji cyfrowych w szkole 
 4. dr Katarzyna Pawelczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagog specjalny w relacji z osobą z niepełnosprawnością intelektualną – wyzwania i dylematy 

13:45 – 14:00 przerwa 

14:00 – 15:30 

 1. prof. UŁ dr hab. Lucyna Telka, Uniwersytet Łódzki, Media i małe dziecko – problem wskazywany przez wychowawców w żłobku 
 2. dr Marek Siwicki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Smartfonlife. Nowe podwórko współczesnego dzieciństwa 
 3. dr Agnieszka Koterwas, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Badań Edukacyjnych, O funkcji telefonu komórkowego w społeczności szkolnej. Podsumowanie projektu „Smartfony w szkole – ustalmy reguły gry” 
 4. mgr Ariadna Ciążela, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Media społecznościowe w edukacji nieformalnej – szansa czy zagrożenie? 
 5. mgr Agnieszka M. Barwicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Budowanie relacji w klasie integracyjnej podczas edukacji zdalnej wnioski i rekomendacje

10:30 – 11:45 

Sekcja 2 link

Kryzysowa edukacja zdalna podczas pandemii COVID-19, moderatorzy: prof. UAM dr hab. Natalia Walter, prof. UwB dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

 1. prof. UwB dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku, Relacje – kształcenie – (po)rozumienie: budowanie społeczności uczących się w dobie pandemii 
 2. prof. APS dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, dr Miłosz Wawrzyniec Romaniuk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, „Alienacja, samotność, wiele godzin przed komputerem…” – o relacjach w czasie pandemii z perspektywy nauczycieli akademickich i studentów 
 3. prof. UJK dr hab. Anna Wileczek, mgr Anita Jagun, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Interakcja i relacja w edukacji zdalnej – refleksje postpandemiczne 
 4. dr hab. Marzena Buchnat, dr Aneta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja zdalna a relacje uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

11:45 – 12:00 – przerwa 

12:00 – 13:45 

 1. dr Wiesław Poleszak, dr Grzegorz Kata, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Jakość relacji uczniów z rówieśnikami i nauczycielami a nasilenie kryzysu psychicznego spowodowanego pandemią COVID-19 
 2. dr Anna Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piętnaście lat później – pomoc online kiedyś i dziś 
 3. dr Joanna Rabiega-Wiśniewska, Instytut Badań Edukacyjnych, Student – relacje – uczelnia. Jak funkcjonują studenci podczas pandemii Covid-19 w kontekście medialnym? 
 4. mgr Adam Pietrzykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM, Szanse i ryzyka kształcenia online dla akademickiej relacji mistrz – uczeń 

13:45 – 14:00 przerwa 

14:00 – 15:30 

 1. dr Monika Czyżewska, dr Magda Lejzerowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Jak budowaliśmy tutorską wspólnotę w czasie pandemii, czyli Akademia Pedagogiki Specjalnej uruchamia program edukacji spersonalizowanej 
 2. dr Małgorzata Bartoszewicz, dr Grzegorz Krzyśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Doświadczenia okołopandemijne w edukacji zdalnej na przykładzie zajęć realizowanych na Wydziale Chemii UAM 
 3. dr Monika Christoph, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Doradztwo zawodowe w pracy zdalnej z uczniami – przykłady dobrych praktyk pedagogicznych 
 4. dr Justyna Wiśniewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Jak zachować i wzmacniać relacje w edukacji zdalnej – przykłady dobrych praktyk 
 5. dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wirtualny escape room jako sposób budowania relacji w zespole studentów w czasie pandemii Covid-19 
 6. mgr Weronika Wójcik, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Oswoić zarazę? Nauczanie zdalne w memach 

10:30 – 11:45 

Sekcja 3 link

Kultura – media – społeczeństwo, moderatorzy: prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski, mgr Agata Rataszewska

 1. prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Medioznawstwo i film sportowy. Nowe perspektywy dla edukacji i profesjonalizacji medialnej 
 2. mgr Magdalena Mazik, Muzuem Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Jak zapewnić dobre wspomnienia? Media w edukacji muzealnej 
 3. prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fabuły interaktywne – czyli słów kilka o lekturach obowiązkowych cyfrowych tubylców 
 4. mgr Aleksandra Sobczak, lic. Anna Jasiulewicz, Uniwersytet Szczeciński, Rola mediów społecznościowych w edukacji w oparciu o filmy w aplikacji Tik-Tok dotyczących Holocaustu 

11:45 – 12:00 przerwa 

12:00 – 13:45 

 1. dr Joanna Dziekońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, O wspólnocie działania dzieci w internecie – przykłady badawcze i implementacje dydaktyczne 
 2. dr Michalina Kasprzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zastosowanie mediów w kontekście twórczym w pracy z dziećmi i młodzieżą w środowiskach defaworyzowanych społecznie 
 3. dr Marta Majorczyk, Collegium Humanum w Warszawie, Rodzice i dzieci online. Jakie znaczenie to ma dla relacji rodzinnej? 
 4. mgr sztuki Dorota Ząbek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Społeczna rola mediów w kontekście wspierania relacji międzyludzkich w dobie pandemii 

13:45 – 14:00 przerwa 

14:00 – 15:30 

 1. mgr Justyna Rogowska, Uniwersytet Gdański, Znaczenie nowych technologii dla osób niewidomych – ujęcie historyczne, a rzeczywistość 
 2. prof. ChAT dr hab. Marek Piotrowski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” w: domu, żłobku, przedszkolu i szkole umożliwiający relacje między: nauczycielami, rodzicami oraz dziećmi przebywającymi w placówkach lub w domu 
 3. mgr Lesław Tomczak, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Realizacja potrzeb szkół poprzez media w województwie opolskim, wstępne podsumowanie 6 lat pracy z Programem Powszechnej Dwujęzyczności 
 4. mgr Katarzyna Mróz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wpływ mediów społecznościowych na postrzeganie zagrożeń cyfrowych 
 5. mgr inż. Andrzej Maciejczyk, Fundacja Edukacja dla Rozwoju EDUKO, Zmiany w edukacji informatycznej a program „Laboratoria Przyszłości”