Zgłoszenia

Informacje formalne i organizacyjne:

  • 25.11.2021 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń udziału w konferencji (dziękujemy!),
  • konferencja dla uczestników, dzięki dofinansowaniu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (konkurs: Fund_Akcja), jest nieodpłatna;
  • gwarantujemy:
    • nauczycielom i uczestnikom biernym: udział w wykładach oraz warsztatach, zaświadczenie o udziale w konferencji oraz warsztatach,
    • nauczycielom akademickim i innym uczestnikom czynnym (z referatem): udział w obradach, wygłoszenie referatu, zaświadczenie o udziale w konferencji. Informujemy, że zamknęliśmy już nabór artykułów, które zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/about), 20 pkt. MNiSW.

Informacje praktyczne:

Sugerujemy udział w konferencji poprzez aplikację Microsoft Teams. Udział przez przeglądarkę internetową jest możliwy, ale nie gwarantujemy pełnej jakości i dostępności materiałów prezentowanych przez prelegentów.