Media a edukacja

Zgłoszenia

Informacje formalne i organizacyjne:

 • zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 25 marca 2023 roku (konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego),
 • warunkiem udziału w konferencji jest uiszczenie opłaty do dnia 30 marca 2023 roku:
  • nauczyciele: w wysokości 400 zł na konto: Educlever Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli (biuro@educlever.edu.pl):
   Alior Bank: 62 2490 0005 0000 4530 9908 2138
   w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika.
   • Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach oraz spotkaniach, zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały pomocnicze, wyżywienie (w tym: bankiet w Restauracji Dąbrowskiego 42), zwiedzanie Ogrodu Botanicznego wraz z przewodnikiem. Koszty podróży oraz ewentualnego noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.
  • nauczyciele akademiccy/pracownicy naukowi: w wysokości 600 zł na konto:
   Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
   60-371 Poznań, ul. Międzychodzka 5
   Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: 46 2030 0045 1110 0000 0423 8080
   w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika.
   • Opłata konferencyjna obejmuje: udział w obradach, wygłoszenie referatu, zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały pomocnicze, wyżywienie (w tym: bankiet w Restauracji Dąbrowskiego 42), zwiedzanie Ogrodu Botanicznego wraz z przewodnikiem oraz ewentualną publikację artykułów w czasopiśmie naukowym, 40 pkt. MNiSW. Termin nadsyłania artykułów: 31 maja 2023. Koszty podróży oraz noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.

Informacje praktyczne:

Parking

Hotele w pobliżu obrad: