Zgłoszenia

Informacje formalne i organizacyjne:

  • zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2018 roku
  • warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej http://edunet.amu.edu.pl oraz uiszczenie opłaty w wysokości 350 zł do dnia 31 lipca 2018 roku na konto:
    Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
    60-371 Poznań, ul. Międzychodzka 5
    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: 46 2030 0045 1110 0000 0423 8080
    w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika.

Opłata konferencyjna obejmuje: wygłoszenie referatu, zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały pomocnicze, wyżywienie, zwiedzanie Poznania z przewodnikiem oraz publikację artykułów w monografii naukowej. Koszty podróży oraz ewentualnego noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.

Formularz zgłoszeniowy: