Organizatorzy

Organizatorzy:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Rzeszowski
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

 

 

 

 

Komitet naukowy:
przewodnicząca: dr hab. Natalia Walter
sekretarz naukowy: dr Agnieszka Iwanicka

Członkowie:
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski
prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski
prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak
prof. URz dr hab. Marta Wrońska
prof. URz ks. dr hab. Janusz Miąso
prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
prof. UW dr hab. Marlena Plebańska
prof. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer
prof. APS dr hab. Maciej Tanaś
prof. UAM dr hab. Paweł Topol

Komitet organizacyjny:
dr hab. Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka, dr inż. Mariusz Kąkolewicz, dr Anna Michniuk, mgr Agata Rataszewska, mgr Agnieszka M. Barwicka, mgr Rafał M. Socha