Organizatorzy

Organizatorzy:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Educlever

Komitet naukowy:
przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Natalia Walter
sekretarz naukowy: dr hab. Agnieszka Iwanicka

Członkowie:
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

prof. dr hab. Wacław Strykowski
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
prof. UW dr hab. Marlena Plebańska
prof. APS dr hab. Maciej Tanaś
prof. UAM dr hab. Paweł Topol
prof. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer
prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski
prof. URz dr hab. Marta Wrońska
prof. URz dr hab. Janusz Miąso

Komitet organizacyjny:
prof. UAM dr hab. Natalia Walter
dr hab. Agnieszka Iwanicka
dr Anna Michniuk
mgr Marietta Śliwa
mgr Rafał M. Socha
mgr Agata Rataszewska
mgr Katarzyna Bartkowiak
mgr Agnieszka M. Barwicka