Publikacje

Do dnia 31 lipca 2018 roku czekamy na teksty, które zostaną opublikowane w monografii naukowej. Najlepsze oryginalne artykuły empiryczne o wysokim poziomie merytorycznym, po pozytywnej procedurze recenzyjnej, zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane w specjalnym numerze „Interdisciplinary contexts of Special Pedagogy” (9 punktów).