Publikacje

Do dnia 15 sierpnia 2018 roku czekamy na teksty, które zostaną opublikowane w monografii naukowej. Najlepsze oryginalne artykuły empiryczne o wysokim poziomie merytorycznym, po pozytywnej procedurze recenzyjnej, zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane w specjalnym numerze „Interdisciplinary contexts of Special Pedagogy” (9 punktów). Wytyczne dla Autorów znajdują się na stronie czasopisma. Artykuły prosimy nadsyłać na adres konferencyjny: edunet@amu.edu.pl