2012

okladkaPraca zbiorowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Strykowskiemu

MEDIA – EDUKACJA – KULTURA:  W stronę edukacji medialnej
Redakcja naukowa:  Wojciech Skrzydlewski,  Stanisław Dylak
Wyd. PTTiME,  Poznań – Rzeszów 2012

 

Część I.  Teoretyczne aspekty edukacji medialnej   —   Part I.  Theoretical aspects of media education


Część II.  Edukacyjne zastosowania mediów   —   Part II.  Educational applications of media


Suplement

Możliwość komentowania jest wyłączona.